Bookmark and Share    
 

Taleundervisning

Lever du af at bruge din stemme? Det gør rigtig mange faktisk. Lærere, præster, fordragsholdere, direktører, chefer mf.
 
Vi bruger alle vores stemme hver dag. Men meget få af os ved, at vi kan træne og forme vores stemme til det den skal bruges til.

Jeg tilbyder undervisning og træning af talestemmen.
 
Undervisning foregår i mit musiklokale på adressen Strærupvej 11, Haarby.

Alle er velkomne. Jeg underviser både børn og voksne.
 
 
copyright Kathrine K. Andersen